I dag ble det signert en historisk avtale som formaliserer samarbeid på tvers av norske myndigheter, organisasjoner og næringsliv. I Helsedirektoratet signerte vår bransje på et forpliktende samarbeid om å redusere saltinnholdet fra dagens nivå for bransjens produkter på 0,9 pr. 100 gram vare. Prosjektet skal sørge for en reduksjon på 15% innen 2018 og 30% innen 2025.

Disse har signert intensjonsavtalen: Bakers, Mesterbakeren, Goman, Cernova (eier av Norgesbakeriene/Norgesmøllene),  Opplysningskontoret for brød og korn og BKLF. Sistnevnte signerte på vegne av de øvrige bedriftene i bransjeforeningen.

– Dette er en offensiv satsing, sier Gunnar Bakke like etter at han avla sitt troskapsløfte i en fullsatt sal og i helsemyndighetenes påsyn.

Også de andre bransjene avla tilsvarende «ed». Med intensjonsavtaler med de største aktørene i de ulike bransjene er dette prosjektet kommet et godt steg videre.

Les mer om «saltpartnerskapet».