Gjennom hele året og i byene Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger har BKLF gjennomført regionale fagkonferanser for alle som driver i baker- og konditorbransjen. I dag er den siste regionale fagkonferansen i gang, med engasjerte foredragsholdere med kompetanse på viktige og aktuelle temaer for bransjen.

Denne konferansen finner sted  på Scandic Solli hotell i Oslo, fra kl. 10.00-16.00 i dag.

Agenda for dagen er bransjeutviklingsprosjektet, Omdømmeprosjektet i bakerbransjen, Matsvinn i bakerbransjen og BKLFs aktivitetsplaner.