Målet er å sette fokus på attraktive lærebedrifter som inspirerer til rekruttering til baker- og konditorfaget og som har god oppfølging av lærlingene i læretiden, forteller direktør i BKLF, Gunnar Bakke.

Den nye konkurransen er åpen for lærebedrifter over hele landet. Man melder seg på ved å registrere bedriften sin på www.bklf.no og samtidig svare på en del spørsmål om opplæringen. Registreringen vil være åpen fra 1. april 2022 til 31. mai 2022.

1. juni 2022 vil de påmeldte lærebedriftene bli offentliggjort på samme nettsted. 

Basert på den innsendte informasjonen skal en ekstern jury i første omgang velge ut de tre mest aktuelle bedriftene. Disse tre lærebedriftene vil få besøk av juryen, og den endelige vinneren vil bli presentert på et bransjearrangement i september eller oktober 2022. 

– Ved å fokusere på de gode lærebedriftene ønsker vi å inspirere til bedre rekruttering til bransjen og kvalitetssikring av utdannelsen i bedrift, oppsummerer Gunnar Bakke.