Det kastes årlig 385 000 tonn mat i Norge. Matbransjen står for en tredjedel, men dette er imidlertid ikke hele sannheten. Hverken håndverksbakeriene, det offentlige eller primærnæringene er med i statistikken. Matvett har stått sentralt i matsvinn-arbeidet og nå ønsker de å ta et skritt videre. I samarbeid med BKLF inviterer de nå bransjen inn i prosjektet KuttMatsvinn2020. Her er fokuset å skaffe oversikt over hvor mye mat som blir kastet. Matvett gir tilgang på gode verktøy for å lykkes med arbeidet.

– Å redusere svinnet er det viktigste og det enkleste for å få bedre lønnsomhet, sa Anne-Grete Haugen i Matvett under BKLFs fagkonferanse. Første bakeri ut i KuttMatsvinn2020 er Åpent Bakeri. Avtalen ble signert i etterkant av Haugens fagkonferanse-innlegg. Der signerte daglig leder i Åpent Bakeri Produksjon, Hans Thorne, avtalen. Han gleder seg til å starte opp prosjektet som nok vil bane vei for at flere bakerier gjør det samme.

– Hvorfor går dere inn i dette prosjektet?
– Først og fremt fordi vi ser at produkter som vi legger ned mye tid og penger i, blir kastet. Det er god økonomi i å ta vare på maten, og det er bra for miljøet. Svinnet har gått ned etter at vi ble med i Too Good To Go. Det nye prosjektet sammen med Matsvinn skal bidra til å ta resten av svinnet, sier Thorne til Bakeri.net.

To skal kartlegge

Pilotprosjektet omfatter i første omgang to av Åpent Bakeri sine utsalg.

– Så det er fortsatt en del å hente på å svinn i Åpent Bakeri?
– Nå tester vi i ett lite og ett mellomstort utsalg, og så ser vi hvilke resultater det gir. Vi antar at de resultatene vi kommer frem til er ganske representative for resten av utsalgene. Men vi vet jo ikke helt hvor mye det er. Første trinn er at vi nå får registrert svinnet i detalj på to utsalgssteder, og så får vi se hva dette utgjør i både kilo, stykk og kroner i løpet en av en dag, en uke og en måned. Først da vil vi se hvor viktig dette er, og hvor mye penger det utgjør.

– Når begynner dere?
– Akkurat hvilken dato vi starter er litt uklart. Vi har hatt møte med Matvett og vi signerte avtalen under fagkonferansen, så registreringen starter nok allerede i løpet av et par uker.

– Hvor lenge skal dere holde på med dette pilotprosjektet?
– Det er heller ikke avklart, men det må være lenge nok til at vi får gode erfaringstall. Det blir nok registrering frem til sommeren med en pause i juli, før vi har fullt fokus igjen i august. Vi er alle veldig spent på hva vi finner, sier Thorne.

Saken fortsetter under bildet

Daglig leder i Åpent Bakeri Produksjon, Hans Thorne, signerte avtale mot matsvinn som et pilotprosjekt under den nylig avholdte fagkonferansen. BKLF-direktør Gunnar Bakke gratulerte med signeringen.

Daglig leder i Åpent Bakeri Produksjon, Hans Thorne, signerte avtale mot matsvinn som et pilotprosjekt under den nylig avholdte fagkonferansen. BKLF-direktør Gunnar Bakke gratulerte med signeringen.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Engasjerte ansatte

Thorne er både overrasket og imponert over mottakelsen prosjektet har fått blant de ansatte.

– Jeg trodde ikke de skulle bli så positivt engasjert. Det har også smittet over på meg. De var rett på ballen. I begge utsalgene er det to ganske unge jenter som skal lede arbeidet. Jeg tror det sier noe om deres fokus på dette og hvor vondt det gjør å kaste varer. Selv om dette betyr litt ekstra jobb i utsalgene, så er verdien av å redusere svinnet så stor, at den jobben tar de gjerne.

– Spent på resultatet?
– Ja, det er vi. Vi håper at det er mer enn vi kanskje tror. De to utsalgene som har meldt seg frivillig til å delta på dette, var i fyr og flamme. De synes det både er viktig og gøy å være med på et slikt prosjekt fordi de ser at de ikke får solgt alt og må kaste gode bakervarer. Noen dager er det kun noen små poser, andre dager er det i verste fall en søppelsekk. Det vil vi unngå.

Heller frivillig

– Baner dere vei for resten av bransjen?
– Det er alltid en fordel at noen starter. I hvert fall hvis dette er et bakeri man føler at man kan sammenligne seg med. Forhåpentligvis er det flere som blir med. Noe annet vil overraske meg. Matvett og dette prosjektet er vanvittig gjennomarbeidet, og utrolig flott. Som deltaker har du alle verktøyene du trenger og går til dekket bord. Det gjør at det kreves veldig lite av oss å få dette til.

– Hvis ikke vi gjør det frivillig nå, så kommer det til å komme et krav på ett eller annet tidspunkt. Morgendagens kunder kommer til å kreve dette. I fremtiden kommer dette til å være en selvfølge, på samme måte som man ikke kaster plast i havet eller har plastsugerør. Vi går heller inn frivillig nå på eget initiativ fremfor å bli tvunget senere, sier Thorne.