Åpent Bakeri gjenvinner energi

Spillenergi fra ovner gjenvinnes og brukes til kjøl- og hev og vaskemaskiner inkludert kassevaskere.

Publisert Sist oppdatert

På sikt forsyner vi kanskje hele bygget med energi.

I sitt nye bakeri, som ble ferdig i 2016, valgte Åpent Bakeri thermo-oljeovner fra Heuft med et heat recovery-system. Systemet tar overskuddsvarme fra ovnene og varmer opp vann som lagres i buffertanker. Dette vannet brukes til å gi energi til kjøl- og heveskap, oppvaskmaskiner og varmt vann til forbruk.

– Første prioritet var at ovnene må gi oss det sluttproduktet vi ønsker og deretter at det skulle være så fremtidsrettet som mulig. Systemet vi nå har installert kan ta ut varme fra cirka 100 kvadratmeter bakeflate. Per i dag har vi om lag 40 kvadratmeter bakeflate i drift som forsyner oss med energien vi trenger til alt annet. Det er altså potensial for å ta ut en god del mer energi i systemet når vi installerer flere ovner og slik forsyne oss selv. På sikt kan vi kanskje forsyne hele bygget med energi, sier Øyvind Lofthus i Åpent Bakeri.

Øyvind Lofthus i Åpent Bakeri valgte thermo-oljeovner fra Heuft da de bygget nytt bakeri i 2016.

Håper å redusere makseffekten

Strømprisene kan stige

Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har analysert det norske kraftmarkedet frem mot 2030 og tror prisene vil stige.

Men en rekke forutsetninger sier Sanderud til Aftenposten at kraftprisen kan stige med en tredjedel frem mot 2030. Prisen kan bli 30 øre pr. kWh i 2030. Begrunnelsen er at en striktere klimapolitikk i EU vil gi dyrere kvoter og mer direkte regulering og subsidier.

Det er ventet en femdobling av overskuddet i det nordiske kraftmarkedet grunnet sterk utbygging og svak etterspørsel. Men overskuddet vil ikke bety lavere strømpriser her hjemme for energien skal ut til et forurenset europeisk marked som et klimatiltak.

– Dette er det nordiske bidraget i den europeiske klimadugnaden, sier Sanderud til Aftenposten.

Bakeriet ved Akerselva i Oslo er blant de første i landet til å installere systemet fra Heuft og de hadde håpet på støtte fra Enova.

– Vi bestilte alt utstyr før vi søkte om midler fra Enova. Det var en tabbe som andre kan lære av. Hos Enova får du blankt nei på søknaden hvis du allerede har bestilt utstyr. Så moralen er å ringe Enova først og få råd. Hadde vi gjort dette er jeg sikker på at vi hadde fått tilskudd. Men vi var i en byggefase og måtte følge en tidsplan, og vi hadde uansett kjøpt dette utstyret. Det er en relativt kostbar prosess, vi har betalt om lag 1,8 millioner for systemet, montering og tilrettelegging. Men det er verdt det.

– Vi vil nok se effekten i Åpent Bakeri ganske snart og vi er veldig spente på hvor mye vi kan redusere kostnader på en lavere makseffekt, spesielt nå på vinterstid, sier Lofthus.

God integrering

Leverandøren av systemet i Norge, Dynatec, tror flere bakerier vil tenke energigjenvinning i fremtiden. Energiprisene er på vei oppover og alle ønsker å være så miljøvennlige som mulig.

– Det er samme eier som produserer både ovner (Heuft) og kjøl- heveskap (Icecool) i dette heat recovery-systemet, slik at integreringen blir enkel. Det er lett å hente ut energi fra én kilde og bruke den til noe annet. Dette har et stort potensial i Norge, og med varslede økte strømpriser vil dette bli aktuelt for mange i nærmeste fremtid , sier Thorleif Schirmer, salgssjef i Dynatec.

 

Powered by Labrador CMS