Torsdag 30. november la finanskomiteen frem innstillingen til statsbudsjett 2018. Førstkommende mandag skal innstillingen drøftes i Stortinget.

Høyre, FrP, KrF og Venstre gikk i sitt budsjettforlik inn for en sterk avgiftsøkning på sjokolade, sukkervarer, brus og annen alkoholfri drikke fra og med 1. januar 2018. Økningen som ligger på mellom 42 % og 83 % får dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.

– Vi forventer at Stortinget gjør kunnskapsbaserte beslutninger. Til grunn for tilrådningen er det verken gjort rede for en eventuell helsegevinst, konsekvensene for bedriftene i næringen og effekten på grensehandel, skriver Brubakk i en pressemelding.

Tidligere i uken ble det kjent at økningen i sjokolade- og sukkeravgiften er så stor at den kan være meldepliktig til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

– Flere juridiske miljøer har stilt spørsmål ved om avgiftsøkningen er meldepliktig til ESA. At dette spørsmålet ikke er avklart før statsbudsjettet nå vedtas, bekrefter at forslaget har oppstått uten grundig konsekvensvurdering.