Alle er i streik!

Fra lørdag blir alle fylkene berørt av streiken i hotell- og restaurantbransjen. Om lag 7.000 ansatte i 760 hoteller og restauranter er tatt ut.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har fått om lag 450 nye medlemmer. Vi går gjennom listene nå i forhold til nye plassoppsigelser, forteller Lundemo.

Lørdag morgen blir streiken i hotell- og restaurantbransjen trappet opp igjen, sier Reidar Lundemo. Han er leder av Fellesforbundets tariffavdeling.

Etter at meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv havarerte, gikk 3.500 medlemmer i 363 hoteller og restauranter i seks fylker ut i streik. Mandag 23. april varslet Fellesforbundet opptrapping av streiken med ytterligere 2.447 medlemmer i 209 bedrifter i seks nye fylker fra 30. april.

Nå blir medlemmer i de syv gjenværende fylkene, Østfold, Sogn og fjordane, Aust-Agder, Hedmark, Oppland, Telemark og Vest-Agder tatt ut i streik, slik at alle fylker er berørt av konflikten. Opptrappingen innebærer om lag 1.000 flere i streik.

Mange nye medlemmer

Bakerier som leverer varer til hotell- og restaurantbransjen, eller også er serveringssteder, er berørt av streiken. Åpent Bakeri i Inkognito gaten i Oslo har fire medarbeidere i streik. Dette får ikke konsekvenser utover at andre ansatte må arbeide mer, får Bakeri.net opplyst.

– Noen bakerier som driver med serveringsvirksomhet er berørt, men vi har ingen samlet oversikt over alle disse, sier Lundemo.

Fellesforbundet gikk til streik blant annet fordi arbeidsgiversiden ikke vil gå med på kravene om lokal forhandlingsrett. Etter at streiken var et faktum har Fellesforbundet fått mange nye medlemmer.

– Vi har fått om lag 450 nye medlemmer. Vi går gjennom listene nå i forhold til nye plassoppsigelser, forteller Lundemo.

 

MNN mekler i juni

En annen arbeidskonflikt kan få langt større konsekvenser for baker- og konditornæringen.

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) brøt forhandlingene med NHO Mat og drikke om forslag til revidert overenskomst for Kjøttindustrien og for Baker- og konditorfagene i 2016-2018.

Det blir mekling 2. juni for Overenskomst for Baker- og konditorfagene.

Uenighet om økonomi, arbeidstid og prinsipielle spørsmål førte til bruddet i lønnsforhandlingene for Baker- og konditorfagene.

 

 

Powered by Labrador CMS