All sjokolade og kakaoplantasjer kan, som følge av økt temperatur og tørrere vær, forsvinne så raskt som innen 2050, skriver den britiske avisa The Business Insider.

Forskere ved Berkley-Universitetet i USA er nå i full sving med å utrede mulighetene for å utvikle kakaoplanter som kan stå imot en klimaendring. Prosjektet ved universitetet ble i utgangspunktet startet opp for at plantene skulle tåle soppangrep og sykdom bedre, men det kan vise seg nyttig også mot klimaendring.

Sjokoladeprodusenten Mars, en global aktør med merker som Snickers, Mars og Dove i porteføljen, er samarbeidspartner i prosjektet, skriver avisa.

Dyrkes i en begrenset del av verden

Kakaoplanter vokser bare i en begrenset del av verden, i en stripe om lag 20 grader sør og nord for ekvator. I dette området er temperatur, nedbør og fuktighet relativt konstant året igjennom. Mer enn 50 prosent av verdens sjokolade kommer fra dette området i Elfenbenskysten og Ghana. En temperaturøking vil påvirke avlinger drastisk.

Disse områdene vil merke en endring i klimaet de neste årene og jordbruksområdene vil måtte flyttes inn i høyereliggende terreng for å kunne gi avling. Men i disse høyereliggende regnskogområdene finnes det flere nasjonalparker øremerket for dyreliv, og plantene kan gå en usikker fremtid i møte, skriver The Business Insider.

Øremerker én millard dollar

Hva er CRISPR?

CRISPR (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats) er en teknologi som muliggjør å endre DNAet i en plante, eller en annen organisme. CRISPR antas å ha svært mange bruksområder innen forskning, medisin, landbruk og næringsmiddelindustrien. Kreft, HIV, blindhet, arvelige blodsykdommer og andre sykdommer der selve cellene i kroppen trenger behandling, antas å kunne behandles med CRISPR. Planter og sopp kan gis immunitet mot sykdommer eller resistens mot tørke.

Kilde: Wikipedia

Dette er en vesentlig grunn til at produsenten Mars øremerker om lag 1 milliard us dollar, til prosjektet ”Sustainability in a generation” eller

«Bærekraft på en generasjon», som har som mål å redusere co2-avtrykket av sin nærings- og forsyningskjede med om lag 60 prosent innen 2050.

– Vi prøver å gå ” all inn”. Det er allerede mye arbeid som er i gang for å sikre kakaobestanden, men ærlig talt, vi synes ikke det går fort nok, sier Barry Parkin, direktør for bærekraft i Mars, til avisa.

Det er en del av disse midlene som går til prosjektet ved Berkley, hvor målet er å utvikle plantene slik at de ikke råtner selv om temperaturen stiger og at plantasjene kan operere der de ligger i dag.

Vet ikke om de vil bruke de nye råvarene

I Orkla, som eier sjokoladeprodusenten Nidar, er man ikke spesielt nervøs for hva klimaendringene vil gjøre med tilgangen på råvarer, men man er for tiden mer opptatt av forholdene i kakaobransjen, skriver Dagbladet.

– Det er grunnen til at vi i Nidar kun kjøper UTZ-sertifisert kakao. Bøndene som er UTZ-sertifisert får blant annet mer ut av avlingene sine og dermed en høyere inntekt. UTZ fokuserer på jordbruksfaglig opplæring og satser på nydyrking, noe som bidrar til en bærekraftig kakaoproduksjon, forteller Marthe H. Bogerud Schomacker, kommunikasjonssjef i Orkla til Dagbladet.

Hos verdens største mat- og drikkevareprodusent, Nestlé, ser man med bekymring på klimatrusselen. Der er det flere bærekraftprosjekter i gang blant annet for å finne frem til mer robuste planter.

Men om produsentene vil ta i bruk råvarer dyrket på CRISPR-metoden med genredigering, er fremdeles usikkert.

– Det kan jeg dessverre ikke svare på, men Nestlé har stor tro på at forskning kan bidra til å løse flere av de utfordringene verden står overfor. Derfor investerer vi mer i forskning og utvikling enn noe annet mat- og drikkevareselskap, sier Axel Heiberg-Andersen, pressekontakt i Nestlé til Dagbladet.

– Det er det for tidlig å si noe om det nå, men som sjokoladeleverandør følger vi jo utviklingen i kakaosektoren nøye. Vi stiller strenge krav til kakaoen vi kjøper, for å sikre at vi får akkurat riktig smak på sjokoladen vår, og at produktene holder den gode kvaliteten som de er kjent for, sier Schomacker i Orkla til Dagbladet.