Advarer mot pepperkaker

Forbrukerrådet testet 15 typer pepperkaker og fant store variasjoner av akrylamid.

Publisert Sist oppdatert

– Det betyr at de skal gjøre alt de kan for å redusere innholdet så mye som praktisk mulig.

Akrylamid er et helseskadelig stoff som dannes når karbohydratrike matvarer varmebehandles, slik som ved fritering, steking eller baking. Stoffet kan skade nervesystemet, og er trolig kreftfremkallende for mennesker.

EUs veiledende verdi for akrylamid er 1000 mikrogram per kilo. Ingen av pepperkakene som ble testet lå over denne grensen, men noen var nære grensen. Variasjonene var også store. Resultatene viste fra 810 til 38 mikrogram per kilo.

– De som inneholder mest, inneholder 21 ganger mer akrylamid enn den typen som inneholder minst, forteller fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord.

Her er pepperkakene som ble testet

 

Bruker hornsalt

Bruken av hornsalt (E503) som hevingsmiddel kan øke akrylamid innholdet. Pepperkaketypene som kom dårligst ut i testen ble bakt med hornsalt.

At akrylamid nivåene varierer så mye, også innenfor produkter fra samme produsent, tyder på at mer kan og bør gjøres.

– Ut ifra disse resultatene må vi anta at mange produsenter ikke har en systematisk tilnærming til akrylamidreduksjon, sier Instefjord.

 

Må skjerpe seg

Matvareindustrien har et ansvar for å senke innholdet av akrylamid i sine produkter, men Forbrukerrådet.

– Det betyr at de skal gjøre alt de kan for å redusere innholdet så mye som praktisk mulig. Funnene her tyder på at det slettes ikke er alle som prøver hardt nok, sier Instefjord.

 

Orkla-pepperkaker på topp og bunn

Sætre og Orkla produserer pepperkakene med høyest innhold av akrylamid i testen. Det var Sætre figurbakte pepperkaker som toppet listen med 810 mikrogram per kilo.

Orkla konsernet avviser at de ikke jobber systematisk nok for å redusere akrylamid nivået.

– Man må ikke å se seg blind på én enkelt test. Naturlige variasjoner av aminosyrer i hvetemel og stekemåten er hovedforklaringen til at akrylamidinnholdet varierer. Målemetodene som brukes for å påvise akrylamid kan dessuten være upresise og påvirker testresultatene, sier kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Orkla til Bergens Tidende.

Sætres Beste Pepperkaker, som ifølge Rønning er laget på samme fabrikk med omtrent de samme råvarene, kom derimot nest best ut med 42 mikrogram per kilo.

Berthas pepperkaker fra Baxt kom best ut i testen med kun 38 mikrogram per kilo. Det er ikke brukt hornsalt (E 503) i disse.

 

EU vil stramme regelverket

EU arbeider med et nytt regelverk som skal sikre lavere akrylamidinnhold i maten vår.

– Vi mener det bør bli forbudt å selge matvarer med mye akrylamid for å beskytte forbrukernes helse. Skal du ut og kjøpe pepperkaker de neste dagene, kan vi anbefale å kjøpe de med lavest innhold av stoffet, sier Instefjord.

Powered by Labrador CMS