I 1980 var det om lag 2000 bakerier i Norge. I 2018 var tallet 490, et markant fall i antallet, skriver nrk.no.

Dårlig lønnsomhet i bransjen

Dagligvarekjedene har i løpet av disse årene etablert egne bakerier som forsyner sine respektive butikker med bakervarer. Mellom 60 og 70 prosent av alle bakervarer som selges i Norge selges i dagligvarebutikker.

– Vi er den næringen i matvarebransjen som har dårligst lønnsomhet, sier Gunnar Bakke, direktør for Baker- og Konditorbransjens Landsforening om bakeribransjen.

Bakke trekker frem distribusjon som en av årsakene til at mangfoldet minsker i bransjen, samt at importerte bakervarer har spist markedsandeler.

– Mellom 25 og 30 prosent av bakervarene som spises i Norge kommer fra utlandet, sier Bakke til nrk.no.

Selv om mye av butikksolgte bakervarer importeres, er det noen som ønsker at flere av bakervarene skal lages i Norge. Lantmännen Unibake, som tidligere har importert mye av bakervarene, jobber nå for å få lagt mer av produksjonen til Norge. 

Gunnar Bakke i BKLF tror økt kompetanse og fagkunnskap kan bidra til å forhindre at at det blir enda færre bakerier i Norge i fremtiden.

Gunnar Bakke i BKLF tror økt kompetanse og fagkunnskap kan bidra til å forhindre at at det blir enda færre bakerier i Norge i fremtiden.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Tiltak for å motvirke

Bakke forteller også til statskanalen at foreningen jobber for å motvirke trenden og skape et større mangfold i bransjen slik at både store og små bakerier kan leve godt side om side.

Et av tiltakene er jobben med å gjeninnføre baker- og konditorfaget som egen yrkeslinje på Vg2 på videregående skole. Dette skal bidra til å øke fagkunnskapen blant bakere og konditorer. På sikt kan det kanskje bety rom for flere mindre håndverksbakerier.

En annen måte å heve kompetansen på, har vært å innføre Diplombakerutdannelsen. Dette er et utdanningstilbud som bygger på svennebrev i bakerfaget, og meningen er at bakeren skal få en dypere forståelse av råvare og prosessen og hele faget.

Dessuten er en egen sertifisering av bakerier innført. Bakerier som er sertifisert gir kundene en garanti på at bakervarene er bakt i Norge av fagfolk og helst på norske råvarer.

– Vi har startet med å sertifisere bakerier som produserer fra mel og vann, for å slå et slag for de små og lokale håndverksbakeriene, sier Bakke til nrk.no.

Norske råvarer kan bli viktig

Og bruken av norske råvarer kan få en boost i tiden fremover. Begrepet ”Nordic Baking”, som betyr å bake produkter på nordiske og kortreiste råvarer, med de fordeler og ulemper det gir, er en snakkis i bransjen om dagen.

Flere små håndverksbakerier vil kun bruke råvarer fra Norge eller som kommer fra lokalområdet. Tanken er at det produseres godt nok matmel og flere spennende varianter her hjemme, slik at det kan produseres bakervarer av høy kvalitet, som også er bærekraftige.

– Det er tøffere å drive i dag, men det er muligheter for å drive lønnsomt. Det er mange gode eksempler i senere tid på små håndverksbakerier som er veldig attraktive hos forbrukerne, sier Bakke.