I Norge har forbruket av brød økt i løpet av de siste fire årene. Mens hver nordmann i gjennomsnitt spiste 42 kilo brød i 2010, hadde forbruket økt med 24 % til 52 kilo per år i 2014. Nordmenn liker å tro at vi er en brødnasjon, men sammenlignet med andre land som Tyrkia og Chile så ligger vi mange konsumerte brød-kilo etter. På globalt nivå spises det gjennomsnittlig 53 kilo brød i året, skriver Tiendeo.no. Forbruket er noe høyere i Europa, der det kommer opp i 60 kilo. Dette er fortsatt langt mindre enn anbefalingen fra Verdens Helseorganisasjon.

 

Globalt forbruk

Tyrkia er det landet i verden der det spises mest brød, gjennomsnittlig spiser tyrkerne 104 kilo brød hvert år. Landet er også en av verdens største brødprodusenter – tyrkiske bakerier produserer rundt 8000 tonn brød i året, og det meste konsumeres lokalt.
Chile tar andreplassen blant brødspiserne. Med 96 kilo brød per person per år, er Chile det eneste landet ved siden av Tyrkia der gjennomsnittlig brødforbruk overstiger anbefalingen fra Verdens Helseorganisasjon. Landene der det spises minst brød ligger i Asia.

Økt brødkonsum i Norge sammenfaller med en liten økning i internettsøk som er relatert til denne matvaren. Ifølge data fra Tiendeo.no har interessen for brød blant katalogsøkerne økt med 2 %, hvor de mest populære søkene gjelder hjemmebaking, helkornbrød og glutenfritt brød.

I forbindelse med Verdens Matdag og Verdens Brøddag den 16. oktober, gjennomførte tiendeo.no  en studie av trender knyttet til brødforbruk, med data fra International Union of Bakers and Confectioners (UIBC), fra International Association of Plant Bakeries (AIBI), og interne data fra egen portal.