Årets hovedprioriteringer for begge søknadstyper er forskning innen:

– Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser – over hele landet
– Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
– Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
– Teknologisk utvikling og innovasjon
– Mattrygghet, helse og samfunn

For IPN-prosjekt er det mulig å sende inn frivillig skisse innen skissefrist 30. august. Søknadsfrist er 11. oktober 2017.

Den fullstendig utlysningen ligger på nettsidene til Forskningsrådet og Landbruksdirektoratet.