Borapporten etter konkursen er nylig lagt frem og den viser til at det er fremmet 42 krav mot boet på 8 millioner kroner. Sparebank 1 Gudbrandsdal har fremmet krav på 3,3 millioner og og Skatteetaten har fremmet krav på over 3 millioner i skatt og avgifter, samt lønnskrav fra tidligere ansatte, over 40 i tallet, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Drevet med overskudd i 33 år

– Det var ikke slik det skulle gå, og det var veldig tungt til å begynne med. På den siste lønningslista jeg sendte ut sto det 38 personer. Jeg hadde drevet bakeriene med overskudd i 33 år, så kom det ene året der det var tungt. Det er litt harmelig. Hvorfor jeg skyldte så mye i skatt og avgifter har jeg ikke noe godt svar på, sier Terje Hansen til avisa.

Skatter tapt

Sparebank 1 Gudbrandsdal har tatt pantesikkerhet i eiendommer, motorvogn, og utstyr. Skatter og avgifter anses som tapt, mens det fremdeles er noe usikkert hvor stort lønnskravet fra tidligere ansatte vil bli. Offentlig lønnsgaranti dekker lønn i 30 dager etter åpning av konkurs.