Gründer og bakersønn Martin Lang presenterte under Din Bakers konferanse i Ljubljana status for My Food Office, som i løpet av kort tid har blitt en «snakkis» i bransjen. Det er lagt ned store utviklingsressurser i ingrediens- og varedeklarasjonssystemet. Og nå antyder Lang at det kun gjenstår rundt 40 varelinjer før den felles databasen er å anse som komplett.

11 leverandører har varer i systemet. Disse er:

 • Condifa
 • Holli Mølle
 • Idun Industri
 • Jæder
 • Lantmännen Cerealia
 • Møllerens
 • Pals
 • Sigurd Ecklund
 • Stangeland Mølle
 • Tine
 • Volda Elektriske Mylne

– Det er første gang at varene fra de fleste leverandørene til bakerbransjen er samlet i ett og samme system. Det er vanskelig å vurdere betydningen av dette fullt ut, ikke minst på bakgrunn av at så mange som åtte av ti bakervarer, ifølge Mattilsynets er feilmerket, sa Lang til en lydhør forsamling av Din Baker-medlemmer.