Disse skolene tilbyr vg2 baker og konditor fra skoleåret 2021/2022, og antall søkere.

 

Innlandet

Storhamar vgs, 13 søkere

Vestfold og Telemark

Thor Heyerdahl vgs, 14 søkere

Troms og Finnmark

Ishavsbyen vgs 10 søkere

Stamnes Rå vgs, 4 søkere

Agder

Tangen vgs, 10 søkere

Sam Eyde vgs, 8 søkere

Oslo

Etterstad vgs, 19 søkere

Trøndelag

Strinda vgs, 11 søkere

Ole Vigs vgs, 8 søkere

Rogaland

Jåttå vgs, 14 søkere

Karmsund vgs, 8 søkere

Bryne vgs, 7 søkere

Vestland

Sandsli vgs, 30 søkere

Viken

Glemmen vgs 7 søkere

Nannestad vgs, 11 søkere

Mysen vgs, 1 søker

Rosenvilde vgs, 8 søkere

Vestby vgs, 11 søkere

Sørumsand vgs, 11 søkere

Åssiden vgs, 16 søkere 

Søkerne er fordelt på 11 fylker og 22 videregående skoler.

På Sandsli videregående skole i Bergen, den eneste som tilbyr Vg2 baker og konditor i Vestland fylke, er det om lag 30 søkere, nok til to fulle klasser.

Dette er tall bransjeforeningen BKLF er meget godt fornøyd med.

– Vi synes dette er veldig oppløftende tall, spesielt med tanke på at det var 264 søkere til hele vg2 matfag i 2020, som inneholder 8 fag. Nå er det 234 søkere til våre to fag – baker og konditor, sier direktør i BKLF, Gunnar Bakke til Bakeri.net.

Skal utvikle selvstendige fagarbeidere

Læreplanen for det nye programmet Vg2 baker og konditor, er fastsatt av kunnskapsdepartementet og klart til å tas i bruk ved skolestart høsten 2021.

Læreplanen vektlegger at elevene utvikler godt håndlag, sensoriske ferdigheter og kompetanse innen kvalitet, mattrygghet, reseptoppbygging og matmerking.  Målet er å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige, samarbeidende og serviceinnstilte fagarbeidere. Vg2 baker og konditorfaget skal på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte, bidra til å vekke nysgjerrighet, kreativitet og skaperglede gjennom produksjon av baker- og konditorvarer.

Den nye fagfornyelsen og de nye læreplanene legger opp til mer faglig dybde og mer helhetlig forståelse av faget. Jeg forventer at dette gjør elevene bedre rustet og mer kunnskapsrike når de kommer ut av skolen og skal starte på lærlingperioden, sier Bakke.

Kompetansemålene

I læreplanen finnes det konkrete kompetansemål som kontroll av råvarekvalitet ved varemottak, vurdere om varene er leverte i samsvar med bestilling, og utføre avviksbehandling. Gjøre beviste valg i produksjonen og salg av baker- og konditorvarer og reflektere over om produksjonen er kostnadseffektiv. Beregne pris og næringsinnhold i produkt for å kunne emballere og merke varene etter gjeldene regelverk. Samt en rekke andre kompetansemål, som kan leses i de komplette læreplanene på udir.no.