Kjeden med ca 65 medlemsbedrifter har lagt bak seg et godt år, med en solid økonomisk forbedring fra 2017. Daglig leder Georg Husebæk har nå sittet i sjefsstolen i to år og kan dermed kvittere ut at han og kjeden har levert på bedret økonomi to år på rad.

Resultat på 7,1 millioner kroner

Din Baker økte omsetningen fra 2017 til 2018 med rundt en million kroner og endte i 2018 med en omsetning på 13,3 millioner. Resultat før skatt for 2018 ble på 7,7 millioner kroner. Dette er en forbedring på 1,8 millioner i forhold til 2017. Samtidig som selskapet øker både omsetning og resultat, er kostnadene i 2018 redusert med 775 000 kroner. Gode resultater de siste årene har gitt det som Georg Husebæk beskriver som et bunnsolid selskap med en robust egenkapitalbase.

– Det gjør selskapet rigget for vekst og fortsatt sterke resultater, sier Husebæk.

2019 er andre året kjeden utbetaler utbytte i stedet for bonus. Dette skaper bedre lønnsomhet for kjedemedlemmene.

Vil ha mer lojalitet til innkjøpsavtaler

Under Din Bakers konferanse i Ljubljana nylig, ble medlemmene sterkt oppfordret til å slutte seg til innkjøpsavtalene som er fremforhandlet på kjedenivå. For å øke både forhandlingsstyrke og resultater varsler kjedeledelsen at de nå vil spisse innkjøpene for å skape bedre lønnsomhet og større lojalitet til avtaleleverandørene.

4 nye medlemmer

Kjeden fikk fire nye medlemmer i fjor. Dette er Baker Nordby, Bakeriet i Lom, Motz Konditori og Brustadbakeren. Tidligere i år ble også Asbjørn M. Skoglund medlemmer. Kjeden har nå ca 65 medlemmer.