Dette kommer frem av beregninger gjort av ForMat/Matvett. ForMat startet et prosjekt i 2010 for å belyse problemet med matsvinn. Siden 2010 er det blitt arrangert tre konferanser. 27. september i år skal prosjektet sluttføres med en konferanse i Oslo. Matvett kommer til å følge dette opp videre.

Under årets konferanse skal utviklingen av matsvinnet i matindustrien – fra grossist til forbruker – synliggjøres med en rapport.

 

Kaster baksten

Matsvinn er et omfattende problem i hele verdikjeden, og ferske bakervarer er en av de tre største kategoriene i matsvinnet.

– Dette problemet må løses i samarbeid, på tvers av bransjer, kjeder, med myndigheter og samfunnet for øvrig. Det er viktig at temaet er satt på agendaen via BKLF i samarbeid med oss i Matvett, forteller Anne Marie Schrøder i Matvett til Bakeri.net.

Daglig leder Gunnar Bakke i BKLF er enig.

– Bakeribransjen bør mene noe om matsvinn. Kundene stiller strengere krav, og bransjen bør ta et sterkere samfunnsansvar ved å ikke kaste bakervarer. De unge blir stadig mer opptatt av etikken rundt hvordan bransjen håndterer mat, og derfor bør bransjen sette dette på dagsorden. Møt opp på konferansen og få faglig påfyll til dette arbeidet», sier Gunnar Bakke i BKLF.

 

– Bakerikjedene må ta ansvar

– Av respekt for bakeren, håndverket, råvarene og for miljø- og det sosiale aspektet, er det helt avgjørende å ta vare på maten. Dette gjelder selvfølgelig også bakervarene, sier Anne Marie Schrøder.

Målet er å tydeliggjøre at samarbeid må til for å få til konkrete endringer. Hvordan Norge skal nå sine bærekraftmål, både nasjonalt og internasjonalt, er siste agendapunkt under konferansen.


Les videre her.