Bedriften er en del av Foodtech Gruppen som de siste årene har hatt god vekst og som samlet omsatte for rundt 400 millioner kroner i 2015.

Oppkjøp var grunnlaget

– Vi har alltid styrt unna pakkedelen fordi det krever mye kompetanse. Du kan ikke bare levere to pakkemaskiner i året. Skal du drive med pakking må du ha stor kunnskap i det som faktisk er et eget fag, sier salgssjef Per Morten Johansen i Foodtech Bakeri og Industri.

Det startet med at de kjøpte BWL maskin. En del av de som jobbet der hadde jobbet mye med pakking. Så allerede ved oppkjøpet var de klare på at de skulle lage en egen pakkeavdeling. Tidlig i prosessen fikk de også agenturet for den spanske pakkemaskinprodusenten Ulma som er en av de største aktørene i dette markedet.

– Pakking er krevende fagområde. For oss har det vært naturlig å ha en tverrfaglig pakkeavdeling som jobber med både fisk, kjøtt, grønt og bakervarer, sier Johansen til Bakeri.net.

Så langt har pakking i bakerbransjen dreid seg mye om å pakke brød i papirposer. Men nå kommer det mer og mer ferdigretter som pakkes.

Et vekstområde

Når det gjelder brødpakking så har de levert 10-15 maskiner de siste årene. Av flowpakkemaskiner har de så langt kun levert én til bakerbransjen, men en god del til andre deler av matindustrien.

– Så langt har pakking i bakerbransjen dreid seg mye om å pakke brød i papirposer. Men nå kommer det mer og mer ferdigretter som pakkes. Dette er gjerne mindre forbrukerpakninger. Det gjelder for eksempel pakking av produkter som for eksempel knekkebrød og julekaker. Vi holder på med flere prosjekter innenfor pakking av brød og bakervarer nå, så vi vil nok se en vekst hos oss av dette segmentet i baker- og konditorbransjen fremover.

– En betydelig del av investeringene som skjer i matindustrien går på emballasje, og gjerne smartere emballasje i forhold til holdbarhet og miljøbelastning, sier Johansen.

Viktigere del

– Pakking blir en viktigere del av Foodtech Bakeri og Industri sin virksomhet fremover. Innenfor prosessutstyr har vi vært gode og har en veldig god markedsandel. Det er nok ikke der vi kommer til å vokse fremover.

– Veksten kommer der vi tilegner oss ny kunnskap og nye fagfelt. Da er pakking en naturlig del. De siste 10 årene også fått med oss kjølebaner. Det har gjort at vi stadig har flyttet grensene enda lenger for hva vi leverer og nå kan være med helt til produktene ligger i kassene klar for utkjøring, sier salgssjefen.