EFSA skal etablere en vitenskaplig basert maksimumsverdi for daglig inntak av tilsatt sukker som ikke gir negative helseeffekter. Arbeidet kommer til på anmodning fra medlemslandene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Vil finne risikofaktorene

Tilsatt sukker fra alle kilder omfatter sukrose, fruktose, glukose, stivelse-hydrolysater også glukosesirup, høy fruktosesirup og andre sukkerpreparater som tilsettes matprodukter.

Med negative helseeffekter menes kroppsvekt, glukoseintoleranse og insulinsensitivitet, type-2-diabetes, kardiovaskulære risikofaktorer og karies. I undersøkelsen vil EFSA se nærmere på den friske befolkningen, inkludert barn, ungdom, voksne og eldre.

Skal gi borgerne gode helseråd

Resultatene vil på sikt brukes av EFTA-medlemmer for å råde sine borgere i helsespørsmål og statelige anbefalinger om inntak av tilsatt sukker i kosten.

Det er Sverige som har koordinert søknaden om prosjektet til EFTA på vegne av sine nordiske naboer.

– Vi er glade for EFTAs aksept av prosjektet og vi mener det gjenspeiler behovet for en vitenskapelig vurdering av sammenhengen mellom tilsatt sukker og helse på et europeisk nivå, sier Annica Sohlström, direktør i det svenske Livsmedelsverket.