Stuve kom til sine egne da han loset tilhørerne på landsmøtet gjennom en tallfestet analyse av både kornproduksjon i Norge og utlandet, klimautfordringer.

Kun 6 prosent av jordbruksarealeti Norge blir brukt til produksjon av matkorn. Kornarealet i Norge er redusert med 24 prosent som tilsvarer 887 000 dekar fra 1991 til 2015.

Klimaendringer og økning i temperaturen vil bidra til reduksjon i kornproduksjonen på den sørlige halvkule, mens den vil legge grunnlaget for en økning av produksjonen på den nordlige deler av kloden som Canada, Nord-Europa, Skandinavia og Russland.

– Det er all grunn til å tro at hvis vi skal kunne forsyne en befolkning på 9 milliarder i 2050, må vi ta i bruk våre produksjonsmuligheter på en klok måte. Norge har forpliktet seg til å redusere sine utslipp med 40 prosent. Det er på samme nivå som EU. Det er 14 år til vi skal ha nådd dette målet. Vi har nesten ikke startet på den jobben. For å nå disse målene må mange bidra, også vår bransje. Der vil kostholdsendringer kunne bli en del av løsningen.

– Vi må få til en mer klimasmart matproduksjon i Norge. Landbruket står for rundt 9 prosent av utslippene av klimagasser i Norge. Av disse klimautslippene kommer 93 prosent fra husdyrproduksjon og kun 4 prosent fra matkorn.

– Matkornproduksjon er jokeren i norsk matproduksjon. Korn er 2,5 ganger mer effektiv på matenergi enn melk. Fjørfekjøtt og svinekjøtt er 6-7 ganger mindre effektiv enn korn. I tillegg har korn ca. ¼ av utslippene til andre matvarer.
– Vi er på vinnerlaget, sa Stuve på landsmøtet til applaus fra bransjen som satt i salen.