Nofima søker baker

OM STILLINGEN
Nofima

Sted: Ås

Publisert:

Søknadsfrist:

Stilling: Fast


Kontakt: Ann Katrin Holtekjølen

E-post: ann.katrin.holtekjolen@nofima.no

Telefon: 90127004

Nofima søker en entusiastisk, kreativ og nysgjerrig baker til avdelingen Mat og helse i Ås

 

Bakgrunn

Nofima har et velutstyrt fullskalabakeri med en god analyseplattform der vi driver næringsrettet forskning på kjerneområder som råvarekvalitet, ingredienser samt prosess- og produktoptimalisering, og hvordan disse henger sammen. Hovedvekten av vår aktivitet ligger på forskningen, men vi har også mye aktiviteter rundt andre samarbeidsprosjekter og kunnskapsoverføring. I alle aktiviteter er bakefaglig kompetanse sammen med en vitenskapelig kompetanse viktig for å generere ny og nyttig kunnskap, og dermed bidra til verdiskaping ute i bedrift/industri.

Om stillingen

Stillingen medfører ansvar for driften av forsøksbakeriet ved Nofimas avdeling på Ås. Arbeidet innebærer videre bakefaglig forskning og utvikling i ulike forsknings- og samarbeidsprosjekter og forskjellig typer kunnskapsformidling til industrien og småskalaprodusenter som for eksempel gjennom Lokalmatprogrammet (finansiert av Innovasjon Norge) og Økologiprogrammet (finansiert av LMD).

Typiske arbeidsoppgaver vil være deltagelse i ulike forskningsprosjekter (omtrent halvparten av stillingen) med aktiviteter som uttesting og optimalisering ved bakeforsøk og produktutvikling. Den andre halvdelen av stillingen vil være mer knyttet opp til/mot industrioppdrag for ulike kunder samt ulike former for kunnskapsformidling som for eksempel kursvirksomhet og besøksordning enten ute i bedrift eller i fasilitetene på Nofima. Stillingen innebærer nært samarbeid med forskere og ingeniører.

Kvalifikasjonskrav

  • Svennebrev i bakefaget, og betydelig interesse for faget og bakekjemi.
  • Dybdekunnskap i bakehåndverket samt flere års praktisk bakeerfaring i bedrift
  • Næringsmiddelrettet- eller diplombaker-utdannelse er en fordel
  • Gode formidlingsevner, utadvendt og positiv.
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Spørsmål om stillingen

Nofima kan tilby et variert fagmiljø, spennende prosjekter og et svært godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og erfaring, gode pensjons- og personforsikringer. Arbeidssted er Ås, men noe reisevirksomhet må påregnes, spesielt i forbindelse med besøksordning og kursvirksomhet.

For mer informasjon kontakt forsker, Ann Katrin Holtekjølen tlf: 64 97 04 58/ 901 27 004, e-post: ann.katrin.holtekjolen@nofima.no. Eller forskningssjef, Kristin Hollung tlf: 64 97 01 42 / 95 97 06 82, e-post: kristin.hollung@nofima.no.