Henriette Øien fra Helsedirektoratet fortalte en lydhør forsamling på Cerealfagdagen 2018 om myndighetenes ambisiøse mål om at Norge skal rykke opp fra 13.-14. plass til å være blant de tre landene i verden med lengst forventet levealder. En del av fokuset er også at nordmenn skal ha flere gode leveår med god livskvalitet.

For å nå det målet, jobbes det målbevisst med de faktorene som påvirker vår helse og levetid aller mest. Norge har også sluttet seg til Verdens Helseorganisasjon sin målsetning om å redusere for tidlig død av de ikke-smittsomme sykdommene hjerte/kar-sykdommer, diabetes, kroniske lungesykdommer og kreft med 25 % innen 2025.

Kampanje før sommeren

Ernæring er en av risikofaktorene og nå er helsedirektoratet i i gang med innspurten i en «Mer-av»-kampanje for å få nordmenn til å spise mer grove kornprodukter, frukt og grønt og fisk.

– Vi er snart klare med filmene som skal rulles ut før sommeren og som vil gå utover en periode. Vi håper dere i bransjen vil være med på å promotere det som er målene og budskapet i denne kampanjen, var oppfordringen fra Øien.