Næringsmiddelbransjen møter nye utfordringer hele tiden, fortalte Barraza, og disse må møtes med kunnskap.

Arla, Europas største meieriprodusent, er så fokusert på hvordan fremtidenes utfordringer skal møtes at de har åpnet et nytt innovasjonssenter hvor forskning og næringsmiddelaktører skal møtes.

Et viktig fokus for innovasjonssenteret vil være på å etablere strategiske partnerskap med universiteter, forskningsorganisasjoner, leverandører og andre private organisasjoner for å tilføre Arla ekstern kompetanse.

Radikal innovasjon

Forbrukeren står i sentrum for Arlas aktiviteter, og tanken er at ved å serve kundenes behov, både den kjente og den ukjente, kan Arlas opprettholde sin posisjon i Europa og utvikle den i Midtøsten, Nord-Afrika, Russland og Kina.

Arla Foods amba

Arla Foods amba er et dansk/svensk samvirkeselskap som er eid av 11 600 melkeproduserende bønder fra 7 land per 2015, Danmark, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Belgia, Luxembourg og Nederland. Arla er den største produsenten av meieriprodukter i Europa.

I tillegg til hjemmemarkedene har selskapet aktivitet på 19 eksportmarkeder. Utover England hvor aktiviteten er betydelig, finnes produksjonsanlegg i Saudi-Arabia, Argentina, Polen og Hellas. Selskapet har dessuten lisensproduksjon i USA og Canada. 50 prosent av omsetningen skjer i Danmark og Sverige. 33 prosent i Europa forøvrig og resten på oversjøiske markeder.
(Kilde: Wikipedia)

For å nå målene må innovasjon ha topp prioritet. Økende innovasjon og radikal innovasjon skal balanseres og Arla har et mål om at 10 prosent av omsetningen skal komme fra ny produktutvikling.

Radikal innovasjon er nye og overraskende produkter,mens økende innovasjon er gradvise forbedringer av eksisterende produkter.

Paradigmeskifte kommer

Arla er også bevisst mattrender og tror flere av disse vil forme fremtidens mat. Bærekraft, helse og naturlig mat vil være viktige begreper i Arlas innovasjon og forskning i fremtiden.

For eksempel viser undersøkelser fra Mintel at 74 prosent av britiske forbrukere mener at et selskap som tar dyrevelferd på alvor, er et selskap med god etikk.

Det vil si at aktører som Arla må sikre at alle dyr skal være i god helse og har det bra.

En varslet klimaendring vil også påvirke hvordan Arlas og andre meieriprodusenter i Europa produserer produktene sine.

Trender som vil dominere matindustrien fremover, i følge Arla.

Trender som vil dominere matindustrien fremover, i følge Arla.

Jon-Are berg-Jacobsen

Hjemlevering skal vokse

Løsningene på disse og flere av fremtidenes utfordringer vil Arla løse ved forskning og innovasjon. De skal skape nye produkter, de skal presentere dem i ny emballasje, nye produksjonsmetoder skal implementeres og man skal finne nye måter å distribuere produktene på.

Spesielt på distribusjon mente Barraza at tjenester hvor aktører leverer mat hjem til kundene vil vokse seg betydelig større fremover.

Arla vil også utvikle nye samarbeidsmetoder med forskningsinstitusjonene. Det skal skapes samhandling mellom forskningen og også med flere næringspartnere, slik skal prosjekter lettere finansieres, men også øke innovasjonen ved tettere samarbeid aktørene imellom, fortalte Harry Barraza de fremmøtte.