Selv om de blir nye eiere, er de ikke helt ukjente med bedriften. Harald Bryne er sønn av Leif Harald Bryne, som er styreleder i Brynes konditori og er konditor av yrke. Det gjør at familiebedriften som er inne i sitt 56. leveår fortsatt kan glede kundene med sine produkter.

Perfekt timing

– Eg har lenge hatt lyst, og me har dei siste åra snakka om det. Tidlegare har me ikkje sett korleis me skulle få det til, men nå var timinga perfekt. Det har passa med alt, med jobb, ungar og barnehageplass. Det er ei som ei troppeforflytting, og nå går kabalen opp, sier Harald Bryne til avisen Ryfylke.

Tove Lau går inn i bedriften som daglig leder, mens Bryne overtar styreledervervet etter sin far.