Fagansvarlig i Baker og Konditorbransjens-opplæringskontor (BKO), Kjetil Dale Aas, er godt fornøyd med hva de har oppnådd i sitt første leveår.

– Vi er godt fornøyd etter første års drift av opplæringskontoret. Vi blir godt mottatt ute i bransjen og om lag 50 bedrifter har signert samarbeidsavtaler med oss for å finne egnede lærlinger.

Vil vekke interesse for faget

Bransjens eget opplæringskontor ble opprettet februar 2018 og har som hovedmål å rekruttere til baker- og konditorbransjen. Kjetil Dale Aas holder også kurs gjennom Folkeuniversitetet for bakere med minst 60 måneders praksis som ønsker å ta fagbrev. De driver også opplæring gjennom prosjektet ”Vi baker og smaker” på ungdomskoler rundt i landet for å vekke interessen for faget før ungdommene skal velge retning i videregående.

Fyller en viktig rolle

– Vi jobber kontinuerlig for at flere skal bli med i ordningen. Ca. 50 prosent av lærlingplassene vi har formidlet, er til bedrifter som ikke har hatt lærlinger før eller det er lenge siden, så BKO spiller en viktig rolle for å få nye fagfolk ut i norske bedrifter, avslutter Dale Aas.

BKO oppfordrer også både nye elever som er på jakt etter lærlingplass og bedrifter som ser etter lærlinger å ta kontakt.

Hjelper elevene med CV

– Hvordan finner du de rette lærlingene?

– Jeg reiser rundt og besøker skoler med baker- og konditorutdanning. Så bruker jeg deler av dagen på å bake sammen med elevene, men jeg bruker også tid på å hjelpe elevene med å skrive CV og søknad om lærlingplass. Jeg dirigerer elevene mot bedrifter som jeg mener kan passe for dem og setter dem i direkte kontakt med den aktuelle bedriften.

Kjetil Dale Aas, som selv er utdannet både baker og konditor, har også et stort nettverk og bransjekunnskap som skaper gode muligheter til å sette sammen bedrift og lærling.