Deltagerne presenterte sine eksamensprosjekter foran alle andre deltagere og veiledere.  Poenget er å dokumentere problemstillinger, arbeidsmetode, erfaringer og om det går an å implementere produktet i oppgaven i en reell produktlinje.

Eksamensoppgavene som ble presentert varierte i tematikk fra kvalitetsheving av hvetebakst til baketekniske egenskaper for emmer og einkorn.  Storparten av studentene kunne dokumentere prosessen med en overbevisning som gjorde at ti av tolv fikk diplom og de ti kan nå smykke seg med tittelen; Diplombaker.

 

Ta styring

– Slik kompetanse som bakerne får i denne utdanningen vil bli viktigere og viktigere fremover, da det setter bakeren i stand til å ta styringen i eget bakeri. Da kan man drive produktutvikling og ha kunnskap nok til å få enda større eierskap til sitt eget fag, sier André Løvaas.

Deltagerne har vært igjennom fire samlinger hos Nofima siden oppstarten i oktober 2015. Samlingene har bestått av praktisk og teoretisk undervisning.  Underveis har alle på egen hånd jobbet med en prosjektoppgave. Prosjektet har blitt veiledet av kursansvarlige underveis. Utdanningen er et tilbud til bakere med svennebrev og arrangeres av NMBU i samarbeid med Nofima og BKLF.

Målet er at diplombakere skal kunne tilføre bransjen og de respektive arbeidsplasser nye ideer og kraft i produktutviklingen og slik utvikle bakefaget.

Jeg har manglet en dybde i forhold til faget mitt som jeg savnet.

Hvorfor

Nyslått diplombaker og landslagsutøver Erling Løken Volden synes utdanningen har vært givende. Han overbeviste veilederne om at han fortjente et diplom med en teknisk og gjennomført eksamensoppgave om hvordan hvetebakst kan få bedre kvalitet.

– Jeg har alltid spurt meg selv om hvorfor. Hvorfor gjør jeg slik og sånn og hvorfor blir produktet slik og sånn. Jeg har manglet en dybde i forhold til faget mitt som jeg savnet. Denne utdanningen har definitivt bidratt til at jeg nå forstår mye mer av prosesser og hva det er som gjør at et produkt blir bra eller ikke. Jeg synes at med mer kunnskap om råvarer, prosesser og produktutvikling at bakerfaget virkelig blir morsomt og givende, sier Løken Volden.

Tilstede var Oldermann i Oslo Baker og Konditorlaug, Carl Fredrik Samson og president i BKLF, Axel Brun, som delte ut diplomer til de som bestod.

– Jeg synes dette tiltaket er meget bra for bransjen og den enkelte baker. De lærer enormt mye i en slik prosess som vil komme bakeriet til nytte i fremtiden, sier Brun.

Veiledere på kurset på kurset har vært: prosessor Anne Kjersti Uhlen NMBU, doktor Ann Katrin Holtekjølen Nofima og baker André Løvaas Nofima.

 

Lyst å bli diplombaker? Kontakt André Løvaas i Nofima på telefon 02140