SMAK 2017 arrangeres 7.-10. februar på Norges Varemesse og er Nordens største fagmesse for horeca-bransjen. Her skal besøkende fra bakeri og konditori, hotell, restaurant, kafé og catering, institusjon og kantine, dagligvare og uteliv møtes. Her er noen «smakebiter» fra programmet.

Trender i endring

Det skjer store endringer i matvanene våre. Ole Petter Nyhaug fra Opinion AS og Jonas W. Andersen fra NorgesGruppen skal presentere funn fra forbrukerundersøkelser som kan gi et pekepinn på hvilke trender som vil påvirke oss de neste årene. Nyhaug jobber som kreativ leder og har stor interesse for mat og drikke, nye medier og innovasjon. Kategorisjef Jonas W. Andersen har tett kontakt med en rekke næringsmiddelprodusenter og er opptatt av hvordan trender påvirker innovasjon.

– For bedre å forstå hva restaurantgjestene ønsker når de går ut for å spise, må man se på hva kundene forventer og ønsker seg av sosiale arenaer. Det ser annerledes ut nå enn det gjorde for 10-15 år siden, fremhever Jonas W. Andersen.

NorgesGruppen gjør blant annet trendanalyser i samarbeid med Opinion AS.

– Her er det mye interessant stoff som gir gode indikasjoner på noen av de trendene som vil møte oss i årene fremover.

– Du skal holde foredrag på Inspirasjonsscenen torsdag 9. februar. Er det noe spesielt du vil fremheve i den sammenheng?

–  Vi må som bransje være bevisste det vi kaller generasjonstrender. Det handler om holdninger og preferanser vi har med oss hele livet, og hvordan dette er med på å påvirke våre valg, uavhengig av livsfase. Klarer vi å forstå de nye generasjonene, kan vi forstå fremtiden marked, forteller Jonas W. Andersen.