Nærbakst-kjeden hadde ikke regnet med å tjene penger første halvår i år, som direkte følge av omstruktureringen som måtte til etter fjoråret. Ifølge markedssjef Per Otto Nedrelid har alt gått omtrent som planlagt. Budsjettet på 350 millioner kroner er blitt holdt så langt.

– Men vi er selvfølgelig veldig spente på høsten!

Nærbakst leverte bakervarer til de Ica-eide butikkjedene, blant andre Rimi. Men etter Coops oppkjøp av Ica falt avtalen bort, noe som medførte et årlig tap på om lag 150–200 millioner kroner for bakerikjeden på Hvalstad.

– Det har vært en tøff omstilling med oppsigelser i alle ledd av virksomheten. Om lag 100 personer har mistet jobben og en rekke avtaler er blitt sagt opp, blant annet innenfor transportsektoren.

 

Nye markeder

Nærbakst-kjeden hadde en dialog med Ica underveis etter oppkjøpet, og nedtrappingen skjedde gradvis. Kontrakten ble sagt opp i slutten av juni.

– Hva tenker man når man mister så mye distribusjon og dermed omsetning?

– Vi visste at Coop ikke ville kjøpe brød og bakervarer av oss. De har sitt eget bakeri. Det var ikke mulig å erstatte distribusjonen vi hadde gjennom avtalen som falt bort. Derfor måtte vi si opp mange ansatte og en del avtaler. Konsernet har vært gjennom en stor omstrukturering.

Nærbakst leverer nå bakst til storhusholdninger, hoteller, restauranter og kantiner. Noen av kjedens 12 heleide eller deleide bakerier leverer også brød og bakst til lokale dagligvare utsalg og egne utsalg. Hotellstreiken i våres rammet ikke nevneverdig, forteller Nedrelid.

 

– Hvordan er stemningen i kjeden?

– Vi er forsiktig optimister, men veldig spente!

 

– Har dere tatt i bruk nye distribusjonskanaler?

– Vi er blant annet med i et forsøk i samarbeid med «Brødboksen» som leverer rett hjem med egen distribusjon. Men i forhold til en Rimi avtale blir jo dette smått.

 

Frosne bakervarer til grossister

Nærbakst-kjeden teller 340 ansatte etter nedskjæringene. Målet er fortsatt å levere gode, ferske bakervarer hver dag. I tillegg ønsker konsernet å være innovativ. Nye produkter til grossistmarkedet er et av satsingsområdene.

Nærbakst Handel leverer frosne bakervarer til storhusholdningsgrossister over hele landet. Varene produseres på Nærbakst bakerier og lagres i eget fryselager på Hvalstad i Asker. Det gjør at hoteller, kantiner, sykehus og andre kunder kan servere en rekke produkter til sine gjester.

Kjeden har også mer enn doblet antall utsalgssteder gjennom oppkjøp, blant annet Bakeriet Cafédrift på Høvik, og har økt salget til den Schibsted-eide nettbutikken Morgenlevering.no.

– Det er fullt mulig å omstille seg, og det tror vi at vi har klart! sier Per Otto Nedrelid til Bakeri.net.