De ansatte i avdelingen til Mølla Bakeriutsalg fikk beskjeden om nedleggelsen rett før jul 2015. De ansatte beholder jobben frem til 12. juni og synes det er leit at utsalget stenger dørene.

På spørsmål om grunnen til nedleggelsen, svarer avdelingsleder Elin Ingebrigtsen at det kan være konkurransen fra andre serveringssteder på senteret.

– Det var en trasig beskjed å få, sier avdelingslederen til Harstad Tidende.

Mølla Bakeriutsalg har tre andre utsalg igjen etter denne nedleggelsen.