Hvert år kastes det 355 000 tonn mat i Norge. Mest hjemme på kjøkkenet hos folk flest, men samtidig tar hele matbransjen ansvar for å bidra til at alle kaster mindre. Målet til regjeringen er å halvere svinnet innen 2030.

Nå markeds- og innovasjonsdirektør Aina Hagen skrevet under avtale med klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å bidra til å nå målet. Lantmännen Unibake er en av 17 nye virksomheter som har sluttet seg til avtalen.

– Vi ser på det å kaste mat som sløsing med ressurser. Vi ser frem til å overholde vår del av denne avtalen og gi vårt bidrag til en felles dugnad for å redusere matsvinnet, sier Aina Hagen i en pressemelding.

Lantmännen Unibake forplikter seg til å redusere sitt eget svinn, til å samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden og til å prøve å bidra til at forbrukerne kaster mindre.

– Vi setter pris på regjeringens initiativ og synes det er positivt med god oppslutning fra organisasjoner og bedrifter, sier administrerende direktør Thomas Bjarkholm i Lantmännen Unibake Norge.