– Ja, vi garanterer alle våre elever læreplass, bekrefter lærer i matfag ved Sørumsand videregående skole i Akershus, Mette Klever. Hun presiserer at garantien gjelder alle elever som selv har lyst på læreplass.

– Noen finner ut at de heller vil gå påbygging. Men de aller, aller fl este som ønsker å bli bakereller konditorlærling, får relevant læreplass. I løpet av de 19 årene jeg har jobbet her, har jeg kun hatt én til tre elever som ikke fikk læreplass fordi de ikke forsto, eller ikke egnet seg til, faget.

 

– Hva er grunnen til at så godt som alle elevene deres får læreplass?
– Det er flere grunner. Vi gjør mange ulike ting for å få det til, og det har vi gjort i mange år. For det første samarbeider vi tett med baker- og konditorbedrifter i Oslo og Akershus. Tidligere hadde vi også såkalte partnerskapavtaler med noen av bedriftene. Det har vi ikke akkurat nå, men på den måten knyttet vi til oss gode bedrifter som for eksempel var her på middag eller for å holde kurs, forteller Klever. Det at hun selv har fagutdanning innen baker og konditorfag, tror hun er en annen avgjørende faktor.

Les resten av saken i Baker og Konditors februarutgave som er under distribusjon nå.