Den formelle avgjørelsen om bygging er ennå ikke tatt, men ledelsen i Coop Nordland er langt i utredningsfasen og tror prosjektet kan realiseres.

Hvis Coop lander på et ja, så skal bakeriet startes opp sommeren 2020.

To faktorer må avklares i den pågående prosessen for at bygging skal bli et faktum.

Marked og eiendom må avklares

I nåværende fase er det viktig å kartlegge markedsmuligheter, volum og logistikk for å se om det finnes et godt grunnlag for investeringen.

En annen faktor som også må avklares er eiendom og reguleringer rundt byggeprosess.

– Vi som jobber med dette tror det er et realistisk prosjekt og mulig å få til. Planen er at det nye bakeriet skal dekke Coops butikker fra Helgeland i sør til Bognes på Hamarøy i nord, sier administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen, til Bakeri.net.

Nytt bygg

Planen Coop Nordland jobber etter, består av oppføring av et bakeribygg på 1500-1800 kvm.

– Det er det som er den foreløpige planen, men vi må bli ferdig med utredningen før vi vet noe mer, vi har ikke full oversikt over alle elementer ennå. Vi må se nøye på grunnlaget for å drive lønnsomt før vi eventuelt bygger, sier Jakobsen.

Kontrakt går ut i 2020

Per i dag er det Bakeriet Mo i Rana AS som leverer bakervarer til Coops butikker i dette nedslagsfeltet. Kontrakten deres med Coop går ut i 2020.

– Vil et nytt Goman-bakeri gå utover leveringene til Bakeriet Mo i Rana AS?

– Ja, de vil nok merke det volummessig, men vi har som sagt ikke full oversikt ennå. Vi har en åpen og god dialog og et godt samarbeid med Bakeriet AS og de vil nok fremdeles levere bakervarer til Coops butikker selv om vi bygger nytt bakeri i Bodø, avslutter Jakobsen.