Valgkomitéen var ikke selv tilstede på generalforsamlingen og daglig leder Gunnar Bakke måtte derfor legge frem valgkomitéens innstilling. Der var Ole John Berntsen (Naustdal Dampbakeri) innstilt som president og ble valgt ved akklamasjon.

Det ble også de øvrige styremedlemmene som var på valg. Ny visepresident er Carl Fredrik Samson  fra W.B. Samson. Svein Tinnen fra Kløverbakeriet og Øyvind Lofthus fra Åpent Bakeri er begge nye styremedlemmer.

– Ole John, jeg er helt sikker på at du vil bli en fantastisk president, Hvis ikke jeg var det, ville jeg stilt til gjenvalg. Det gjorde jeg ikke, fordi jeg vet at du har akkurat det fokuset vi ønsker, og som bransjen trenger, sa Axel Brun da han overlot kjedet til Ole John Berntsen.

– Jeg gleder meg til oppgaven og er tent å gjøre en innsats for bransjen, sa den nyvalgte presidenten til Bakeri.net like etter valget.

Bakeri.net kommer tilbake med et intervju med Ole John Berntsen om hans tanker om presidentvervet og fremtiden for norsk baker- og konditorbransje.

Det nye styret i BKLF ser nå slik ut:

Styrerepresentant Funksjon Bedrift Sted Periode
Ole John Berntsen President Naustdal Dampbakeri AS Førde 1 år
Carl Fredrik Samson Visepresident W.B.Samson AS Oslo 2 år
Svein Tinnen Styremedlem Kløverbakeriet AS Trondheim 2 år
Øyvind Lofthus Styremedlem Åpent Bakeri AS Oslo 2 år
Rune Valestrand Styremedlem Fiskå Bakeri AS Tau Ikke på valg
Stein Olsen Styremedlem Haugli Bakeri AS Haugesund Ikke på valg
Therese Hansen Styremedlem Lakselv Bakeri AS Lakselv Ikke på valg
Vararepresentant
Kristian Wiik 1.varamedlem Tromsø Bakeri AS Tromsø 1 år
Peder Jørgensen 2.varamedlem Baker Jørgensen AS Arendal 1 år