Eierne av eiendommen, Bente Aven Lang og Hans Martin Lang, vil sammen med en utbygger bygge om eiendommen til blant annet et leilighetsbygg med 18 leiligheter i Sandefjord sentrum, skriver Sandefjords Blad.

Politisk uenighet

Det har vært uenighet blant politikerne i byen om størrelsen på bygget, som i utgangspunket var ment å være i 8 etasjer. Arbeiderpartiets og Miljøpartiets representanter har ment at byggeprosjektet er for omfattende i byen, mens representantene fra Fremskrittspartiet og Høyre har vært for prosjektet.

Går til høring

Planutvalget i Sandefjord har nå kommet frem til at byggeprosjektet går til høring og offentlig ettersyn.

Bente Aven Lang og Hans Martin Lang er nå glade for at prosjektet får fremgang.

– Vi har snudd mange steiner for å få til noe felles, men vi lyktes ikke. Vi har også lagt ned mye ressurser i å imøtekomme kommunens ønsker. Nå er vi bare glade for at vi endelig har kommet fram til en løsning som de fleste politikerne kunne akseptere, sier Bente Aven Lang til Sandefjords Blad.